Vizyonumuz

  1. Hasta/yaralının hayatını kurtarmayı, hayati fonksiyonların devamını sağlamayı,
  2. Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önleyici müdahalelerde bulunmayı,
  3. Hasta/yaralının iyileşmesini kolaylaştırıcı tedbirler almayı öğretmek,
  • Toplumun her bireyine, temel ilkyardım bilgi ve becerisini kazandırıp, sürekliliğini sağlamak,
  • Toplum ve bireyde ilkyardım bilinci ve sorumluluğunu geliştirmek,
  • Bireylere kendisi ve başkalarına yardım etme sevincini ve gururunu yaşama imkanını vermektir.