Misyonumuz

Eterilkyardım;

  • İlkyardım eğitimini standartlara uygun bilgi beceri ve tutum geliştirecek kalitede sürdürmeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ilkyardım eğitimine yansımalarını takip etmeyi ve uygulamayı,
  • İlkyardımın önemini insanlara öğretmeyi ilke edinmiştir.