İlkyardım Genel Bilgiler

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılmasını yada daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç olmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan uygulamalardır. İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu ilkyardım yönetmeliği kapsamında, ilkyardım eğitimi verme yetkisi sadece ilkyardım eğitim merkezlerine aittir ve bu merkezlerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de ilkyardım eğitimi zorunludur.

Neden İlkyardım?

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık görülmektedir. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için İLKYARDIM EĞİTİMİ zorunludur. Günlük hayatta meydana gelen kaza ve hastalıklardan birçok insan zarar görmektedir. Ancak bunlardan daha acı olanı yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle hastalara yarar yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte , sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olmaktadır. Yaralanma, ölüm olaylarının dördüncü ana nedenidir. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır. Yaralanma ölümlerinin %22’si trafik kazaları sonucu oluşmaktadır. Kaza ölümlerinin %10’u ilk beş dakika içinde, %54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir. (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır). Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile bu ölümlerin yaklaşık yarısını önlemek mümkündür.Bu durum ilkyardımın önemini açıkça göstermektedir.

İlkyardımcı

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık personelinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, İlkyardım Sertifikası ve İlkyardımcı Kimliği almış kişiye ilkyardımcı denir.

Nasıl İlkyardımcı Olunur?

İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili bir kuruluş olan merkezimizde görevli Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerimizce uygulanacak 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerin yapacağı sınavlardan (teorik ve pratik sınavlar) başarılı olan herkes SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI İLKYARDIMCI olabilir.

İlkyardımcıda Bulunması Gereken Özellikler

İyi bir ilkyardımcı: İlkyardımın bir insanlık görevi olduğu bilincindedir. Temel sağlık ve insan vücudu bilgisine sahiptir. İşyerinin fiziksel özelliklerini, özellikle acil çıkışı, yangın hortumu vb. yerleri önceden bilir.İşyerinde ve çevrede gerekebilecek telefon numaralarını yanında taşır. Sakin, pratik, dengeli, olgun, yardımsever, girişken bir kişi olarak tanınır. Gereğinde çevredekileri de örgütleyerek çalışır. Bir kaza anında, aldığı eğitim nedeniyle kendisi ve ortamdakilere yardımcı olabilecek bir kişi olduğunun bilinci tehlikeye atmaz. İlkyardım eğitimi almamış kişilerin hasta yada yaralıya her hangi bir müdahale yapmasına izin vermez. Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülüdür. Bilgisinin olmadığını düşündüğü durumlarda bir şey yapmaz, yardım çağırır. Bir sağlıkçının yardıma gelmesiyle, ona bilgi verip onun yardımcısı durumuna geçer. Bilgi ve yetki sınırlarını bilir. Güvenli ve kararlı bir konuşma tarzı vardır. Kullanacağı ses tonu ve kelimeleri iyi seçer. Sürtüşmeye meydan vermez. İlkyardım bilgisi içinde yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olduğunu bilir. Yararlı olmak kadar zarar vermemeye de çalışır. Duyguları ve ortam etkisiyle değil, bilgileri ile tarafsız bir değerlendirme yaparak karşısındakinin ilkyardım girişimlerine gerçekten gereksinimi olup olmadığını belirler. Uygun ilkyardım uygulamasını doğru yere, yeterli sayı ve şiddette, yeterli süre uygular. Her uygulamadan sonra yaptığının doğru ve gereksinimi olup olmadığını belirler. Edindiği bilgi ve becerilerin bir süre sonra unutulacağını, bazılarında değişiklikler olabileceğini bilir. Unutmamak için becerilerini kendisi ve yakınları üzerinde zaman zaman dener. İşyeri hekimi, sağlıkçı, ilkyardım eğiticisi ile gerektikçe iletişim kurar. Belli aralıklarla eğitimini tazelemek için isteklidir. çevresindeki olayları yakınındaki ilkyardımcı ve sağlıkçılarla değerlendirir.