Eğitimlerimiz

Eğitim Standartları ve Süreleri

  1. Temel İlkyardım Eğitimi: Tün Kamu ve Özel Kuruluşlara zorunludur. 2 Gün(16 saat)
  2. Standart İlkyardım Eğitimi: . Temel İlkyardım Eğitimine göre daha detaylandırılmış olan eğitimdir.(40 saat)
  3. Güncelleme Eğitimi: Alınan Eğitimin yarısı kadar zaman ve ücret verilen, 3 yılda bir tekrarlanan, zorunlu olan eğitimdir.

Yeterlilik

Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlar da başarılı olamıyan katılımcılar yetersiz oldukları konularda 1 ay içersinde veya yapılacak ilk eğitime katılarak tekrar sınava tabi tutulurlar. 2 defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar (merkez) tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.

Sertifika

İlkyardımcı sertifikaları ve İlkyardımcı Kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda aldığı eğitimin yarısı kadar, Güncelleme Eğitimi alınması zorunludur. Güncelleme eğitimine gelirken, sertifika ve kimlik belgesinin getirilmesi gerekmektedir.